ZƏYDUZLAMAX

(İrəvan)
dərini aşılamaq üçün ona zəyduz sürtmək. – Dərini zəyduzlamışam

Bir cevap yazın