zəy : is. kim. İkiqat sulfat turşuları kristallarındanibarət daş.


Bir cevap yazın