zəyərək : is. bot. Toxumundan və dənindənyağ çıxarılan bəzir adlanan bitki; kətan.Kətan (zəyərək) .. cinsinin Azərbaycanda 13növü vardır. Ə.Qasımov.


Bir cevap yazın