ZƏVZƏX’

(Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Gədəbəy, Qarakilsə, Qazax, Zəngilan)
bax zəvzəy . – Bı qəri həylə zəvzəx’ qəridi, axşamacan zəvze:r (Zəngilan); – Zəvzəy adam zəhlə tökər; – Sən öz canıη, zəvzəy adamnan yoldaş olma (Gədəbəy)

Bir cevap yazın