ZƏVZƏMƏX’

(Cəbrayıl, Füzuli, Qarakilsə, Mingəçevir)
həddindən artıq boşboş danışmaq. – Ay arvad, az zəvzə dana, tay yorulmadı:η? (Cəbrayıl); – Bu da ay zəvzədi ha (Qarakilsə)

Bir cevap yazın