zəvzək : sif. Çoxdanışan, naqqal, boşboğaz,lağlağı. Zəvzək adam. // İs. mənasında.[Aslan bəy:] Yox, [doktor] hələ gəlməmiş,..o da hər zəvzək ilə vaxt keçirir. A.Şaiq. Buinamla yaşamışam; Bizim kimi zəvzəklərin;İgidliyi dözüm olsun; “Heyvərəlik, boşboğazlıq”bizim olsun. B.Vahabzadə.zəvzək-zəvzək zərf Boş-boş, bihudə,mənasız. [Molla Abbas:] Necə nağıl de? Nəzəvzək-zəvzək danışırsan. Mən vaizəm, yoxsanağılçıyam ki, sizə nağıl deyəm. C.Məmmədquluzadə.


Bir cevap yazın