zəval : bax zaval. Bir gün olmaz kim,ona gərdün yetirməz bir zəval. Füzuli.Mehrin könüldə zərrə qədər bir zəvalı yox.S.Ə.Şirvani. Ey dövlətimin zəvalı oğlum! Eybaşı ağır, bəlalı oğlum. M.Ə.Sabir.


Bir cevap yazın