ZƏVƏRQARIN

(Çənbərək, Karvansaray, Qazax)
bax zağarqarın . – Zəvərqarın adam yoxuş yeri çıxə:limi? (Çənbərək)

Bir cevap yazın