ZƏVƏRMƏX’

(Gədəbəy)
uzanmaq. – Görüηnən bir nə zəvərif, heş xəvəri varmı kın düynədən

Bir cevap yazın