zərxara : is. Zərli ipəkdən toxunmuşparlaq və şax ipək parça. Zərxaradan libası;Gey, sallan, olma ası; Məni yandırdı, yaxdı;Gözlərinin qarası. (Bayatı). [Bədircahan:]Hesab elə, qeyri qız olsa, o səndən istəyəcək:yaxşı yemək, içmək, zərxaradan çərkəzi tuman.N.Vəzirov. [Sara xanımın] ..zərxaraarxalığı, qara məxmərdən tumanı, ..nəyi, nəyiyox idi? Qantəmir.


Bir cevap yazın