zərrələnmiş : f.sif. Zərrələr halınadüşmüş, ən xırda hissələrinə ayrılmış,parçalanmış.


Bir cevap yazın