zərrələnmək : f. Zərrələr halına düşmək,ən xırda hissələrinə ayrılmaq, parçalanmaq.


Bir cevap yazın