zərrəcə : zərf Zərrə qədər də olsa, azda olmuş olsa; heç, əsla, qətiyyən. Zərrəcəqorxusu yoxdur. – Gərçi, ey dil, yar üçün üzverdi yüz möhnət sana; Zərrəcə qəti-məhəbbətetmədin, əhsən sana. Füzuli. Uzun illər sənəqaldım mən həsrət; Zərrəcə görmədim mehrüməhəbbət. M.P.Vaqif. Amma mən zərrəcədarılmaz idim; O qaranlıqda heç də qorxmazidim. A.Səhhət.


Bir cevap yazın