ZƏRQOV

(Zəngilan)
xörək adı. – Arvat yaxşı zərqov bişimişdi, yeyib gəlmişıx

Bir cevap yazın