zərf₁ : is. [ər.]

  • İçərisinə məktub və yabaşqa kağız qoyub başqa yerə göndərməküçün xüsusi biçimli kağız qab; konvert, paket.Molla Fərzəli məktubu yazıb bitirdikdən sonrabüküb zərf içinə qoydu. A.Şaiq. Bu dəfə Zəfərstolunun dalından çıxıb əlində zərf mənə tərəfgəldi. M.Hüseyn. Ağabala zərfi açmamışdanDavud tərəfindən göndərildiyini bilirdi. MirCəlal
  • köhn. İçinə şey qoymaq üçün müxtəlifformalı qab; futlyar. Saat zərfi.

  • Bir cevap yazın