zərdüşti : sif. [fars. əfsanəvi şəxsiyyətolan Zərdüştün adından] Zərdüştlüyə aid,zərdüşt dininə mənsub olan; atəşpərəst. // İs.mənasında. Xüsusilə mənim xoşuma gələnTahirin zərdüştilərlə rəftarı hekayəsidir.M.F.Axundzadə. [Kəbusey:] Zərdüştilər yaradılışdaikilik olduğuna inanırlar. Çəmənzəminli.


Bir cevap yazın