ZƏRDAP

(Qax)
irin. – Yazığın yarasınnan zərdap tökülürdü

Bir cevap yazın