ZƏRDƏLƏMƏX’

(Xanlar)
yaxşılarını seçmək. – Ə, bajı oğlu, adam zərdələməz, alırsan, bir ujdan götür

Bir cevap yazın