zərbəli₁ : sif. mus. Zərb ilə çalınan, vurmaqlaçalınan. Zərbəli musiqi aləti. Nağarazərbəli musiqi alətidir.


Bir cevap yazın