zərərverici : is. Kənd, meşə, anbar təsərrüfatına,habelə məişətdə insanlara zərərverən həşərat, heyvan. Pambıq zərərvericiləri.// Sif. mənasında. Zərərverici cücülər.Zərərverici həşəra


Bir cevap yazın