zərərsizləşdirmək : f. Zərərsiz halagətirmək, zərər vermək imkanından məhrumetmək. İstehkamçılar minaları tapıb zərərsizləşdirdikcə,minaların qaytanlarını doğradıqcaelə bil qaranlıq gecə haraya isə qaçmaqistəyirdi. Ə.Vəliyev.


Bir cevap yazın