zərəfşan : sif. [fars.] klas. şair. Qızılsəpən, qızıl saçan. Tamaşana gəlsin, Rumilə Misir; Zərəfşan tellərin dörd yana əsir.Aşıq Sərvinaz. Min də desə dürri-zərəfşandıbu! Dur qaçaq, oğlum, baş-ayaq qandı bu!M.Ə.Sabir. Neçin afaqi sarmaz şöleyi-hüsnizərəfşanı?H.Cavid.


Bir cevap yazın