zənəxdan : is. [fars.] klas. Çənədə, yaxudyanaqda çuxur. Dal gərdəndən düşüb tutubdalı zülf; Xoş göstərir zənəxdanı, xalı zülf.M.P.Vaqif. Siyah tellər ağ buxağın yanına;Xırda tellər zənəxdanə düşübdür. M.V.Vidadi.Nə göyçək görünür üzündə xalın; Gülgəz zənəxdanınxala yaraşır. Aşıq Ələsgər.


Bir cevap yazın