ZƏNƏX’

I
(Qarakilsə)
çoxdanışan
II
(Oğuz)
yaltaq. – Bu, yaman zənəy adamdı

Bir cevap yazın