zəmin : is. [fars.]

  • klas. Yer, torpaq. Əhlizəmanəqanına çox təşnədir, zəmin; Qanınkimin tökərsə fələk, ol zaman içər. Füzuli.Bəhri-silabtək zəminü zəman; Cünbuşə gəldi,qopdu bir tufan. M.Ə.Sabir. _ Ruyi-zəminklas. – yer üzü, dünya, aləm
  • Üzərində şəkil, naxış salınan əsas rəng,ton, yer; fon
  • məc. kit. Bir şeyin, hadisənin cərəyanetdiyi əsas şərait, mühit, vəziyyət, imkan.İctimai zəmin. Məsələyə beynəlxalq hadisələrzəminində baxmaq lazımdır. – Hər birfərdin istedadı kollektiv zəmində çiçəklənibmeyvə verə bilər. S.Rəhimov.

  • Bir cevap yazın