zəlzələ : is. [ər.] Yer qabığının bəzi sahələrininvulkanik və ya tektonik proseslərüzündən güclü titrəməsi; yer sarsıntısı. UstaZeynal yaşadığı şəhərdə tez-tez zəlzələ olardı.S.S.Axundov. Vaxtı ilə uzaq və amansız birzəlzələ böyük və gözəl bir şəhəri yerlə yeksanetmişdi.. Ə.Məmmədxanlı.◊ Zəlzələ(yə) salmaq – 1) sarsıtmaq, dəhşətəsalmaq, vəlvələyə salmaq. Kosa hələçayın ortasına çatmamış, yuxarı tərəfdən yeriyurduzəlzələyə salan bir gurultu qopdu.S.Rəhimov; 2) aləmi bir-birinə vurmaq, həyəcansalmaq, mərəkə qoparmaq.


Bir cevap yazın