zəlilanə : zərf [ər. zəlil və fars. …anə]klas. Zəlil kimi, bədbəxtcəsinə, yazıq-yazıq.Mənsur bu mərhəmətdən bir növ taqətə gəlibgöz yaşı tökərək, bir sövti-zəlilanə ilə ahünaləyə başladı. C.Cabbarlı.


Bir cevap yazın