ZƏLİL-ZİRDAŞ

(Zəngibasar)
tənha, tək. – Heş kəsim yoxdu, qalmışam zəlil-zirdaş

Bir cevap yazın