zəkat : is. [ər.] İslam dinində: əldə edilmişmal və pulun halallığını təmin etməkdənötrü, onun dini ehtiyaclar və fəqir-füqərayaverilmək üçün ayrılan hissəsi. Hər nə versənver, məbada vermə bir dirhəm zəkat; Qoyacından ölsə, ölsün binəva kəndli və tat.M.Ə.Sabir. ..Fəqirlərin haqqı olan zəkat pullarınıyığan .. Hacı Məcid əfəndi deyilmi?C.Məmmədquluzadə. // Klassik şeirdə: gözəlinmərhəmətinə, iltifatına, şəfqətinə işarə.Qəmzə peykanın edər aşiqə çeşmin sədəqə;Öylə kim, mərdümi-muyim verə möhtacəzəkat. Füzuli.


Bir cevap yazın