zəkasızlıq : is. Zəkasız adamın xassəsi;idraksızlıq, zehinsizlik, fəhmsizlik, fərasətsizlik,istedadsızlı


Bir cevap yazın