zəhr : klas. bax zəhər. Camlər zəhriləməmlu şəbi-hicran içdik; Eylədik tövbə əgərgöz görə, pünhan içdik. Qövsi. Hələ bax sənbu münəqqidlərə, hazır dayanıb; Zəhrə döndərməküçün gündə bizim balımızı. R.Rza.◊ Zəhri yarılmaq, zəhri-bağrı yarılmaq– bərk qorxmaq, dəhşətə düşmək, bağrıyarılmaq. O qalxmaq istədi, dəmir sarıldı;Xortdan xəyal edib, zəhri yarıldı. Ə.Cavad.Katibin gözü kassaya sataşan kimi zəhribağrı,yarıldı, o, ruh kimi uçundu. S.Rəhimov.Üzünə baxanda az qala [Qədirin] zəhri yarıldı.Mir Cəlal.


Bir cevap yazın