ZƏBRU

(Balakən)
bax zabır . – Ay bala, zəbrunu gətir, lampıya nö:üt tökəcəyəm

Bir cevap yazın