ZƏBƏRDƏLUĞ

(Xaçmaz)
iri bədənli. – Zəbərdəluğuna baxma, güci yuxdi

Bir cevap yazın