YÜYRƏX’

(Gədəbəy)
beşik, nənni. – Yüyrəx’siz uşax çətinnix’nən yatar

Bir cevap yazın