YÜ:RÜMMƏX’

(Tərtər)
yellənmək (beşikdə). – Uşağ yü:rükdə yü:rünür

Bir cevap yazın