YÜRGƏX’

(Şəmkir)
bax yü:rgən . – Çağıyı yürgəyə qoy, bir tez eşiyə çıx

Bir cevap yazın