YÜGÜRÜBBƏ

(Kürdəmir, Salyan)
bax yügürəppək . – Bayram, yügürübbə ged, İman mə:llimi çağır bıra (Salyan); – Uşağ yügürübbə yanıma gəldi (Kürdəmir)

Bir cevap yazın