YUĞURT

(Dərbənd)
qatıq. – Bazara gissəm yuğurt alaram

Bir cevap yazın