YÜGÜRƏPPƏK

(Sabirabad)
tez, cəld. – Yügürəppək gedib Əlini çağır

Bir cevap yazın