YOZUTMAX

(Kəlbəcər, Zəngilan)
başından rədd etmək. – Adamı yozutmax yaxşı iş döy (Kəlbəcər); – Siz məni yozutmuyun (Zəngilan)

Bir cevap yazın