YOZDAMAX

(Cəbrayıl, Qarakilsə)
bax yozalamax . – İnəx’ yozduyur (Qarakilsə)

Bir cevap yazın