YO:UZDAX

(Ucar)
bax yozzağ . – Yo:- uzdax heyvanı naxıra, sürüyə buraxmarıx, qapıda saxlarıx

Bir cevap yazın