YONTAMAĞ

(Ağsu)
yonmaq. – Get ağacı yonta, talaşasın gət qala ocağa

Bir cevap yazın