YÖNNƏŞDİMƏX’

(Cəbrayıl, Meğri)
qaydaya salmaq. – Çıxağ eşiyə, nənəm bir bıranı yönnəşdisin (Meğri)

Bir cevap yazın