YOLLAŞMAX

(Gədəbəy, Zəngilan)
razılaşmaq, razılığa gəlmək. – Yollaşın, ver gessin, indi heyvan çoxdu (Zəngilan); – Necə yollaşdıη? (Gədəbəy)

Bir cevap yazın