YOLKƏSSİ

(İmişli)
toy üçün şərtləşmə, qız evi ilə razılaşma. – Gedəllərdi qız evinə yolkəssiyə deyəllərdi: “Bizzən na alacağsan?”

Bir cevap yazın