YOLDAŞSƏNİKİMAPARDI

(Ağdam, Bakı, Füzuli, Şuşa, Tərtər)
uşaq oyunu adı. – Ay uşaxlar, gəlin yoldaşsənikimapardı oynuyax (Tərtər)

Bir cevap yazın