YOL-TƏRƏCƏ

(Lənkəran)
1. yol, səmt, istiqamət
2. qayda. – Bizim gəlin yol-tərəcə bilən dögü

Bir cevap yazın