YİYOVLAMAX

(Zaqatala)
yeyələmək. – Baltanın ağzı sağ tütüptü, onu yiyovla

Bir cevap yazın