YIĞIN

(Gədəbəy)
taya. – Otu yığına vurdum dünənnəri

Bir cevap yazın